HOME

Special care 4 You, met hart voor zorg is een kleinschalige organisatie voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar met een stoornis in het ASS, ADHD, Syndroom van Down, hechtingsproblematiek en/of een (ernstige) ontwikkelingsachterstand. Wij bieden kinderen en jongeren vaak net dat extra stukje zorg dat men binnen een onderwijssetting en/of de reguliere zorgsector niet kan bieden.

Wij bieden momenteel dagopvang begeleiding individueel en naschoolse begeleiding in klein groepsverband aan binnen de regio’s Westelijke mijnstreek, Parkstad en Maastricht- Heuvelland.

Wij werken binnen de dagopvang in een rustige omgeving, waarbij onze cliënten hoofdzakelijk individueel begeleid worden. Onze cliënten hebben vaak een (ernstige) stoornis in de prikkelverwerking en/of aanverwante problematiek waardoor begeleiding in een groepssetting niet of nauwelijks mogelijk is. Door intensief met doelen aan de slag te gaan, krijgen onze cliënten de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen waardoor hun rol binnen de maatschappij(en een eventuele terugkeer naar een schoolse setting) wordt vergroot. Wij werken hierin nauw samen met (externe) professionals om ervoor te zorgen dat gewenste resultaten worden bereikt.

Wij bieden ten aanzien van naschoolse begeleiding, begeleiding in klein groepsverband. Binnen deze begeleidingsvorm worden er maximaal 4 cliënten door 1 begeleider begeleidt. Er is veel aandacht voor de cliënten waardoor er ook aan persoonlijke leerdoelen kan worden gewerkt. De groepjes worden zorgvuldig samengesteld om ervoor te zorgen dat iedere client in zijn behoeftes wordt voorzien zodat hij zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij worden door gemeenten en/of andere zorgorganisaties vaak ingezet als ‘laatste redmiddel’ als de ontwikkeling van een client binnen school en/of andere zorgorganisaties volledige stagneert.

Special care 4 you, met hart voor zorg is een WTZA en HKZ toegelaten organisatie. Op dit moment werken we op basis van PGB gemeente, PGB WLZ en zorg in natura Jeugdwet.

Bezoekadressen:

  • Beekstraat 90 6166cc Geleen
  • Daelderpad 1 6361BJ Nuth

Telefoonnummers

S. Baggen: 06-24579597
E-mailadres: info@specialcare4you.nl of specialcare4you@hotmail.nl

Logo Special care 4 You definitief