IMG_0095

HOME

Special care 4 You, met hart voor zorg is een kleinschalige organisatie voor kinderen en jongeren met een stoornis in het ASS, ADHD, Syndroom van Down, hechtingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Deze kinderen en jongeren hebben vaak net dat extra stukje zorg nodig dat men binnen het speciale onderwijs en de reguliere dagverblijven niet kan bieden.

Binnen Special care 4 You werkt men binnen de dagopvang in een rustige omgeving, waarbij de cliënt in een eigen kamer individueel begeleid wordt. Zij hebben deze keuze gemaakt om ervoor te zorgen dat de cliënt binnen de setting volledig tot zijn recht komt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Special care 4 you, met hart voor zorg is een WTZI en HKZ toegelaten organisatie. Op dit moment werken ze op basis van PGB, PGB Wet langdurige zorg(ZZP) en zorg in natura Jeugdwet/Wmo. De verwachting is dat de organisatie vanaf 2019 onder contract staat bij de zorgkantoren, dit betekent dat ze ook WLZ ZIN kunnen aanbieden.

Bezoekadressen:

  • Rijksweg Zuid 148 6161BT Geleen
  • Beekstraat 90 6166CC Geleen

Telefoonnummers

Algemeen: 046-2048528

S. Baggen: 06-24579597
E-mailadres: info@specialcare4you.nl

Logo Special care 4 You definitief