Welkom op de site van Special care 4 You, met Hart voor Zorg!

Wie zijn wij?

Special care 4 You is een organisatie die is opgezet voor kinderen vanaf 4 jaar met een autisme spectrum stoornis en/of een verstandelijke beperking. Deze kinderen hebben vaak net dat extra stukje zorg nodig dat ze binnen het speciale onderwijs en reguliere dagverblijven niet kunnen bieden. We werken binnen Special care 4 You in een rustige omgeving, waarbij ieder kind een eigen kamer heeft en individueel begeleid wordt. We hebben deze keuze gemaakt om ervoor te zorgen dat het kind binnen onze setting volledig tot zijn recht komt en zich optimaal kan blijven ontwikkelen!
Special care 4 You werkt volgens de IPT- methode een programma dat is afgeleid van het ABA – programma en de DTT methode, waarbij het belonen van gewenst gedrag en hulp bieden bij het aanleren van nieuwe vaardigheden centraal staat.
De motivatie van het kind wordt gebruikt om nieuwe vaardigheden stap voor stap aan te leren.
Op dit moment werken we op basis van het PGB budget. We gaan tevens een aanvraag toelating zorginstelling doen zodat we in de toekomst ook Zorg in Natura kunnen leveren.

Wat doen wij?

Special care 4 you bied van maandag tot en met vrijdag dagopvang aan binnen onze locatie te Geleen. Het dagprogramma wordt aangepast aan de behoeften en de hulpvraag van de cliënt en de ouders of verzorgers. Het dagprogramma wordt in 1 op 1 situaties uitgevoerd om de ontwikkeling van het kind optimaal te kunnen stimuleren. Er zitten tevens ook vaste eetmomenten en speel/ontspanningsmomenten in het dagprogramma verwerkt. Deze activiteiten worden gezamenlijk met de groep uitgevoerd om de sociale interactie te stimuleren en te bevorderen.
Tevens bieden wij ook thuisbegeleiding aan om de aangeleerde vaardigheden te kunnen generaliseren in de thuissituatie. Daarnaast bieden wij ook zaterdagopvang/begeleiding, waarbij er voornamelijk ontspanning en recreatie activiteiten worden ondernomen.

Ons team
Ons team bestaat uit professionele hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen met ASS en/of een verstandelijke beperking. Tevens wordt ons team versterkt door externe therapeuten, hierbij moet u dan denken aan een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en een muziektherapeute.

Tarieven
De tarieven kunt u opvragen via specialcare4you@hotmail.nl